logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

23.2.2017 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o okamžitom stiahnutí z trhu
Apivartin fumi

23.2.2017 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o okamžitom stiahnutí z trhu
Norofol 10 mg/ml

certifikat SK 24.01.2017 : Oznam pre držiteľov rozhodnutia o registrácii !
\"doc Ročný udržiavací poplatok
certifikat SK24.01.2017 : Notice for Marketing Authorisation Holders !
\"doc Annual fee
32.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o stiahnutí z trhu
Canigen DHA2PPi

15.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Upozornenie: od 14.11.2016 platí nové číslo účtu ÚŠKVBL Nitra pre:
- ročné udrž. poplatky,
- poplatky spojené s odbornými a administratívnymi úkonmi.
Číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0007 8053

14.07.2016 : Upozornenie !
\"doc Velatis – upozornenie na výskyt nežiaducich účinkov v EÚ
10.05.2016 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárneho lieku HYDROVIT A forte 625 000 IU/ml perorálny roztok
18.12.2015 : Upozornenie pre držiteľov rozhodnutia o registrácii
\"doc Elektronické podávanie žiadostí eAF
26.08.2015 : Upozornenie !
Upozornenie pre držiteľov povolení
22.07.2015 : Upozornenie !
\"docCermix - Rozhodnutie o stiahnutí z trhu
02.06.2015 : Upozornenie !
\"doc Nedostatok v kvalite gletvax 6
17.03.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Norofol
17.02.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku ibraxion inj
01.02.2015 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz farmaceutických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
05.01.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Gabon PA 92 1,5 mg proužky do úlu k léčení varroázy včel, 50 prúžkov
12.12.2014 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Depedin Veyx injekčná suspenzia
25.11.2014 : Upozornenie !
\"doc Zákaz distribúcie veterinárneho lieku Gabon PA 1,5 mg prúžky do úľa
14.10.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárnych liekov
17.09.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárného lieku Norostrep inj.
09.03.2014 : Upozornenie !
\"doc Upozornenie pre veľkodistribútorov na predpokladaný nedostatok v kvalite veterinárneho lieku Equip EHV 1,4 injekčná suspenzia
23.01.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárného lieku Clamoxyl LA 150 mg/ml inj.
26.07.2013 : Pokyn UŠKVBL!
\"doc Harmonizácia textov veterinárnych liekov medzi Českou a Slovenskou republikou
30.05.2013 : Upozornenie !
\"doc UPOZORNENIE NA ZVÝŠENÝ VÝSKYT NEŽIADUCICH ÚČINKOV SUVAXYN_PCV
26.04.2013 : Upozornenie !
\"doc Upozornenie na nedostatok v kvalite Hipragumboro CW
29.11.2012 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz imunologických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
\"doc Predkladanie hlásení o predaji veterinárnych liekov za príslušný štvťrok
19.12.2011 : Usmernenie pre žiadateľov k podávaniu žiadosti o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona 362/2011
09.10.2011 : Upozornenie a vyžiadanie podkladov určené: Všetkým držiteľom rozhodnutia o veľkodistribúcii transpondérov (mikročipov) na označovanie psov, mačiek, fretiek v SR
07.11.2010 : Mimoriadny oznam! - Zásielkový výdaj /Internetový obchod/
Novinky a zmeny :
23.04.2017 \"logo\" Faktúry-Objednávky Marec 2017
18.04.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
29.03.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
23.03.2017 Faktúry-Objednávky Január, Február 2017
01.03.2017 Aktualizácia zoznamu 8
19.02.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
24.01.2017 Faktúry-Objednávky December 2016
17.01.2017 Aktualizácia zoznamu VD (zoznam 3)
28.12.2016 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.12.2016 Faktúry-Objednávky November 2016
28.11.2016 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.11.2016 Faktúry-Objednávky Október 2016
25.10.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2 a Doplnok3_2016
13.10.2016 Aktualizácia zoznamu 3.
05.10.2016 Faktúry-Objednávky September 2016
18.09.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
11.09.2016 Faktúry-Objednávky August 2016
10.08.2016 Požiadavky - Výroba, kontrola a predpisovanie a používanie vet. autogénnych vakcín
10.08.2016 Formulár - Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny
10.08.2016 Aktualizácia zoznamu 8
05.08.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
05.08.2016 Faktúry-Objednávky Júl 2016
02.08.2016 Aktualizácia zoznamu 3
08.07.2016 Faktúry-Objednávky Jún 2016
01.07.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2 a D2
15.06.2016 Faktúry-Objednávky Máj 2016
23.05.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
15.05.2016 Faktúry-Objednávky Apríl 2016
02.05.2016 Doplnok D1.2016
21.03.2016 Štatút poradného výboru pre dobre životné podmienky zvierat
21.03.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
21.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
13.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
08.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
08.03.2016 Aktualizácia zoznamu 3
14.02.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006