logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

04.06.2018 : \"icon\" Ponuka voľného pracovného miesta:odborný radca - inšpektor, odbor inšpekcie
27.04.2018 : \"icon\" Upozornenie: Prípady poškodenia očí hlásené po náhodnom vystavení očí lieku Osurnia
28.03.2018 : \"pdf Rozhodnutie o stiahnutí veterinárneho prípravku-Ekopol
26.03.2018 : \"pdf UPOZORNENIE na nedostatok v kvalite -EKOPOL
26.03.2018 : UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV A DRŽITEĽOV ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ VETERINÁRNYCH PRÍPRAVKOV A VETERINÁRNYCH TECHNICKÝCH POMÔCOK
25.10.2017 : Usmernenie pre žiadateľov k podávaniu žiadosti o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona 362/2011
flag SK 06.06.2017 : Oznámenie - CESP
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv oznamuje všetkým držiteľom rozhodnutia o registrácii a žiadateľom, že od 01.06.2017 je možné podávať registračnú dokumentáciu, so žiadosťou o registráciu, zmenu a predĺženie registrácie prostredníctvom elektronického portálu CESP.
flag SK06.06.2017 : Notification - CESP
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments informs all Marketing Authorisation Holders and Applicants, that from 1 st of June 2017, it is possible to submit dossiers together with application form for Marketing Authorisation, Variation and Renewal of Marketing Authorisation via electronic portal CESP.
23.2.2017 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o okamžitom stiahnutí z trhu
Apivartin fumi

23.2.2017 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o okamžitom stiahnutí z trhu
Norofol 10 mg/ml

32.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o stiahnutí z trhu
Canigen DHA2PPi

15.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Upozornenie: od 14.11.2016 platí nové číslo účtu ÚŠKVBL Nitra pre:
- ročné udrž. poplatky,
- poplatky spojené s odbornými a administratívnymi úkonmi.
Číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0007 8053

18.12.2015 : Upozornenie pre držiteľov rozhodnutia o registrácii
\"doc Elektronické podávanie žiadostí eAF
26.08.2015 : Upozornenie !
Upozornenie pre držiteľov povolení
02.06.2015 : Upozornenie !
\"doc Nedostatok v kvalite gletvax 6
17.02.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku ibraxion inj
01.02.2015 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz farmaceutických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
05.01.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Gabon PA 92 1,5 mg proužky do úlu k léčení varroázy včel, 50 prúžkov
25.11.2014 : Upozornenie !
\"doc Zákaz distribúcie veterinárneho lieku Gabon PA 1,5 mg prúžky do úľa
09.03.2014 : Upozornenie !
\"doc Upozornenie pre veľkodistribútorov na predpokladaný nedostatok v kvalite veterinárneho lieku Equip EHV 1,4 injekčná suspenzia
26.07.2013 : Pokyn UŠKVBL!
\"doc Harmonizácia textov veterinárnych liekov medzi Českou a Slovenskou republikou
29.11.2012 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz imunologických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
\"doc Predkladanie hlásení o predaji veterinárnych liekov za príslušný štvťrok
07.11.2010 : Mimoriadny oznam! - Zásielkový výdaj /Internetový obchod/
Novinky a zmeny :
22.06.2018 \"logo\" Aktualizácia zoznamu 2
18.06.2018 Faktúry-Objednávky Máj 2018
18.06.2018 Aktualizácia zoznamu 3
04.06.2018 Nový zoznam 10 - Zoznam hromadne vyrábaných schválených veterinárnych prípravkov v Slovenskej republike
23.05.2018 Aktualizácia zoznamu 1
11.05.2018 Aktualizácia zoznamu 1
23.04.2018 Aktualizácia zoznamu 2
05.04.2018 Výročná správa za rok 2017
05.04.2018 Faktúry-Objednávky Február, Marec 2018
13.03.2018 Aktualizácia poplatkov
11.03.2018 Aktualizácia tlačív pre Schválené veterinárne prípravky
11.03.2018 Aktualizácia zoznamov 2,7,8,9
27.02.2018 Faktúry-Objednávky Január 2018
27.02.2018 Aktualizácia zoznamu 1
07.02.2018 Aktualizácia zoznamu 5
29.01.2018 Aktualizácia zoznamu 2
11.01.2018 Faktúry-Objednávky December 2017
21.12.2017 Aktualizácia zoznamov 1,2
28.11.2017 Aktualizácia zoznamu VD
10.12.2017 Faktúry-Objednávky November 2017
28.11.2017 Aktualizácia zoznamov 1,2
28.11.2017 Faktúry-Objednávky Oktober 2017
8.11.2016 Aktualizácia: POPLATKY
5.11.2017 Aktualizácia zoznamu 1
24.10.2017 Aktualizácia zoznamu 1
09.10.2017 Faktúry-Objednávky September 2017
20.09.2017 Aktualizácia zoznamu 2
10.09.2017 Faktúry-Objednávky August 2017
20.08.2017 Faktúry-Objednávky Jún,Júl 2017
12.08.2017 Aktualizácia zoznamu 1
28.07.2017 Aktualizácia zoznamov 4,6
25.07.2017 Aktualizácia zoznamu 3
19.07.2017 Aktualizácia zoznamov 7 a 10
12.07.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.06.2017 Faktúry-Objednávky Máj 2017
15.06.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.06.2017 Faktúry-Objednávky Apríl 2017
03.05.2017 Faktúry-Objednávky Marec 2017
18.04.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
29.03.2017 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
23.03.2017 Faktúry-Objednávky Január, Február 2017

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006