logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

certifikat SK 24.01.2017 : Oznam pre držiteľov rozhodnutia o registrácii !
\"doc Ročný udržiavací poplatok
certifikat SK24.01.2017 : Notice for Marketing Authorisation Holders !
\"doc Annual fee
09.12.2016 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o okamžitom stiahnutí z trhu
Apivartin fumi

32.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Rozhodnutie o stiahnutí z trhu
Canigen DHA2PPi

15.11.2016 : Upozornenie !
\"pdf Upozornenie: od 14.11.2016 platí nové číslo účtu ÚŠKVBL Nitra pre:
- ročné udrž. poplatky,
- poplatky spojené s odbornými a administratívnymi úkonmi.
Číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0007 8053

14.07.2016 : Upozornenie !
\"doc Velatis – upozornenie na výskyt nežiaducich účinkov v EÚ
10.05.2016 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárneho lieku HYDROVIT A forte 625 000 IU/ml perorálny roztok
18.12.2015 : Upozornenie pre držiteľov rozhodnutia o registrácii
\"doc Elektronické podávanie žiadostí eAF
26.08.2015 : Upozornenie !
Upozornenie pre držiteľov povolení
22.07.2015 : Upozornenie !
\"docCermix - Rozhodnutie o stiahnutí z trhu
02.06.2015 : Upozornenie !
\"doc Nedostatok v kvalite gletvax 6
17.03.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Norofol
17.02.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku ibraxion inj
01.02.2015 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz farmaceutických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
05.01.2015 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Gabon PA 92 1,5 mg proužky do úlu k léčení varroázy včel, 50 prúžkov
12.12.2014 : Upozornenie !
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí vet. lieku Depedin Veyx injekčná suspenzia
25.11.2014 : Upozornenie !
\"doc Zákaz distribúcie veterinárneho lieku Gabon PA 1,5 mg prúžky do úľa
14.10.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárnych liekov
17.09.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárného lieku Norostrep inj.
09.03.2014 : Upozornenie !
\"doc Upozornenie pre veľkodistribútorov na predpokladaný nedostatok v kvalite veterinárneho lieku Equip EHV 1,4 injekčná suspenzia
23.01.2014 : Rozhodnutie
\"doc Rozhodnutie o stiahnutí veterinárného lieku Clamoxyl LA 150 mg/ml inj.
26.07.2013 : Pokyn UŠKVBL!
\"doc Harmonizácia textov veterinárnych liekov medzi Českou a Slovenskou republikou
30.05.2013 : Upozornenie !
\"doc UPOZORNENIE NA ZVÝŠENÝ VÝSKYT NEŽIADUCICH ÚČINKOV SUVAXYN_PCV
26.04.2013 : Upozornenie !
\"doc Upozornenie na nedostatok v kvalite Hipragumboro CW
29.11.2012 : Usmernenie k Mimoriadnemu dovozu a formulár žiadosti na stiahnutie
\"doc Mimoriadny dovoz imunologických veterinárnych liekov - usmernenie a žiadosť
\"doc Predkladanie hlásení o predaji veterinárnych liekov za príslušný štvťrok
19.12.2011 : Usmernenie pre žiadateľov k podávaniu žiadosti o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona 362/2011
09.10.2011 : Upozornenie a vyžiadanie podkladov určené: Všetkým držiteľom rozhodnutia o veľkodistribúcii transpondérov (mikročipov) na označovanie psov, mačiek, fretiek v SR
07.11.2010 : Mimoriadny oznam! - Zásielkový výdaj /Internetový obchod/
Novinky a zmeny :
19.02.2017 \"logo\" Aktualizácia zoznamov 1 a 2
24.01.2017 Faktúry-Objednávky December 2016
17.01.2017 Aktualizácia zoznamu VD (zoznam 3)
28.12.2016 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.12.2016 Faktúry-Objednávky November 2016
28.11.2016 Aktualizácia zoznamov 1 a 2
15.11.2016 Faktúry-Objednávky Október 2016
25.10.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2 a Doplnok3_2016
13.10.2016 Aktualizácia zoznamu 3.
05.10.2016 Faktúry-Objednávky September 2016
18.09.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
11.09.2016 Faktúry-Objednávky August 2016
10.08.2016 Požiadavky - Výroba, kontrola a predpisovanie a používanie vet. autogénnych vakcín
10.08.2016 Formulár - Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny
10.08.2016 Aktualizácia zoznamu 8
05.08.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
05.08.2016 Faktúry-Objednávky Júl 2016
02.08.2016 Aktualizácia zoznamu 3
08.07.2016 Faktúry-Objednávky Jún 2016
01.07.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2 a D2
15.06.2016 Faktúry-Objednávky Máj 2016
23.05.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
15.05.2016 Faktúry-Objednávky Apríl 2016
02.05.2016 Doplnok D1.2016
21.03.2016 Štatút poradného výboru pre dobre životné podmienky zvierat
21.03.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
21.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
13.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
08.03.2016 Aktualizácia: POPLATKY
08.03.2016 Aktualizácia zoznamu 3
14.02.2016 Aktualizácia zoznamov 1,2
05.12.2015 Aktualizácia: Sadzobník náhrad za iné odborné a administratívne úkony
05.12.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
26.11.2015 Notice for Marketing Authorisation Holders - Implementation of variations in marketing authorisation
26.11.2015 Oznam pre držiteľov rozhodnutia o registrácii - Implementácia zmien v registrácii
22.11.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
Október.2015 Aktualizácia: Sadzobník náhrad za iné odborné a administratívne úkony
13.09.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
13.09.2015 Aktualizácia zoznamu August 2015
26.08.2015 Štatút poradného výboru pre dobre životné podmienky zvierat
26.08.2015 Aktualizácia STANOV ETICKÉJ KOMISIE
05.08.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
05.08.2015 Aktualizácia zoznamu Júl 2015
02.08.2015 Aktualizácia zoznamu 3
22.07.2015 Faktúry-Objednávky Jún 2015
02.07.2015 Aktualizácia zoznamu Jún 2015
02.07.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2 a doplnok D2
02.06.2015 Aktualizácia zoznamu Apríl 2015
02.06.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
02.06.2015 Faktúry Jan-Apr-2015
27.05.2015 Aktualizácia: Sadzobník náhrad za iné odborné a administratívne úkony
04.05.2015 Aktualizácia zoznamu Marec 2015
04.05.2015 Aktualizácia zoznamov 1,2
04.05.2015 Objednávky Q1-2015
20.04.2015 Aktualizácia zoznamu Apríl 2014

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006