logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

    Požiadavky

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Požiadavky na schvaľovanie kozmetických, vitamínových, vitamíno-minerálnych, minerálnych a diagnostických veterinárnych prípravkov 32 kB 03.10.2013
\"wordlogo\" Výroba, kontrola a predpisovanie a používanie vet. autogénnych vakcín 320kB \"logo\"10.08.2016

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006