logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   ZOZNAM / LISTMeno/Name Telef.číslo/Telephone number
Vedúca služobného úradu/Director
MVDr.Judita Hederová, PhD.
+421-37-6515 503
+421-37-6933 512
hederova@uskvbl.sk
Sekretariát /Secretariat
Tatiana Dvorská
tel.1: +421-37-6515 506 - 7
fax. : +421-37-6517 915
Poskytovanie informácií/Information provider +421-37-6933 511
dvorska@uskvbl.sk
Centrálny Email / Central email address
Katarína Thomová
uskvbl@uskvbl.sk
Riadenie kvality/Quality Assurance
Ing.Zuzana Kĺbiková
+421-37-6933 527
klbikova@uskvbl.sk
Odbor ekonomiky/Department of Economy
Ing.Jana Matulová
+421-37-6933 528
matulova@uskvbl.sk
Osobný úrad/Personal Office
Ing.Jarmila Miklóšiková
+421-37-6933 514
miklosikova@uskvbl.sk
Fakturácia/Invoices
Soňa Jánošíková
+421-37-6933 524
janosikova@uskvbl.sk
Odbor registrácie/Department of Registration
MVDr.Eva Chobotová, PhD
+421-37-6933 517
chobotova@uskvbl.sk
Veterinárne prípravky /Veterinary preparations
Ing.Zuzana Kĺbiková
+421-37-6933 527
klbikova@uskvbl.sk
Koordinátorky národných reg. procedúr/ Coordinator of national MA procedures
MVDr. Zuzana Feldmárová
MVDr. Helena Kimleová
+421-37-6933 513
kimleova@uskvbl.sk
feldmarova@uskvbl.sk
Koordinátorka MRP/DCP procedúr/Coordinator of MRP/DCP procedures
MVDr. Marta Wagnerová
+421-37-6933 527
wagnerova@uskvbl.sk
QRD kontaktná osoba/ QRD contact person
MVDr. Helena Kimleová
+421-37-6933 513
kimleova@uskvbl.sk
Odbor liečiv/ Department of Medicaments
Ing.Zuzana Džupinová
+421-37-6933 546
dzupinova@uskvbl.sk
Rýchly výstražný systém/ Rapid alert system
Ing. Mária Hazuchová
+421-37-6933 546
hazuchova@uskvbl.sk
Odbor biopreparátov/ Department of Biologicals
MVDr.Katarína Massányiová, PhD
+421-37-6933 523
massanyiova@uskvbl.sk
Farmakovigilancia / Pharmacovigilance
MVDr.Zuzana Feldmarová
+421-37-6933 513
feldmarova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie/Department of Inspection
Ing.František Rác
+421-37-6933 547
rac@uskvbl.sk
Správna výrobná prax/ GMP
Ing.Ľuboslava Petričová, PhD.
+421-37-6933 547
petricova@uskvbl.sk
Správna distribučná prax /GDP and RAS
Mgr.Iveta Sinčáková
+421-37-6933 547
sincakova@uskvbl.sk
Omamné a psychotropné látky / OPL
Ing.František Rác
+421-37-6933 547
rac@uskvbl.sk

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006