logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   TLAČIVÁ    Všeobecné tlačivá

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Vzor tlačiva pre splnomocnenú osobu 28kB zmena 07.02.2016
\"wordlogo\" Žiadosť o poskytnutie informácie 34 kB zmena 8.5.2009
\"wordlogo\" F19 Dotazník spokojnosti 44 kB zmena 29.5.20014

   Tlačivá - správne poplatky/administrative fees

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vrátenie správneho poplatku 13.7.2014
\"wordlogo\" Žiadosť o zaplatenie správneho poplatku 13.7.2014
\"wordlogo\" Application for administrative fee refund 13.7.2014
\"wordlogo\" Application for payment of administrative fee 13.7.2014

    Registrované veterinárne lieky

Meno Info Poznámka
\"wordlogo\"Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\"Žiadosť o predĺženie registrácie veterinárneho lieku \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\" Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku 87 KB
\"wordlogo\"Žiadosť o schválenie zmeny typu II / oznámenie o zmene typu IA/IB \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\" Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku 28 KB

    OZNÁMENIE O POUŽITÍ NEREGISTROVANÉHO LIEČIVÉHO PRÍPRAVKU

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Formulár oznámenia o použití neregistrovaného liečivého prípravku 11 kB od 27.10.2006

    Omamné a psychotropné látky

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie a vydanie posudku OPL 18.01.2018
\"wordlogo\" Usmernenie pre žiadateľov k podávaniu žiadosti o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona 362/2011 25.10.2017

  Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny 33 kB od 10.08.2016

    Žiadosť o vydanie rozhodnutia

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vydanie rozhodnutia 28 kB

   Schválené veterinárne prípravky

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o schválenie veterinárnéj tech. pomôcky \"logo\" 11.03.2018
Žiadosť o schválenie veterinárného prípravku \"logo\" 11.03.2018
Žiadosť o predĺženie schválenia veterinárného prípravku \"logo\" 11.03.2018
Žiadosť o zmenu schválenia veterinárného prípravku \"logo\" 11.03.2018
Žiadosť o zrušenie schválenia veterinárného prípravku \"logo\" 11.03.2018

    Povolenie výroby

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o povolenie výroby veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov 34 kB ----
Žiadosť o zmenu v povolení výroby veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov 38 kB ----

    Medikované krmivá

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o povolenie výroby medikovaných krmív 34 KB ----
Žiadosť o zmenu v povolení výroby medikovaných krmív 34 KB ----

    Veľkodistribúcia

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o povolenie veľkodistribúcie veterinárnych liekov rev. 2 18.01.2018
Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov rev .2 18.01.2018

    Kontrolné laboratória

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o povolenie činnosti KL 32 kB ----
Žiadosť o zmenu v povolení činnosti KL 33 kB ----

    Klinické skúšanie

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Žiadosť o povolenie klinického skúšania 193 kB 26.5.2013
Žiadosť o zmenu v povolení klinického skúšania 193 kB 26.5.2013
Žiadosť o schválenie pracoviska pre klinické skúšanie 45 kB 27.2.2014
APPLICATION FOR AN APROVAL OF VETERINARY CLINICAL TRIAL SITE 43 kB 27.2.2014

    Osobné údaje

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
Súhlas k spracovaniu osobných údajov 21 KB ----

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006