logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   TLAČIVÁ    Všeobecné tlačivá

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
\"wordlogo\" Vzor tlačiva pre splnomocnenú osobu zmena 07.02.2016
\"wordlogo\" Žiadosť o poskytnutie informácie zmena 8.5.2009
\"wordlogo\" F19 Dotazník spokojnosti rev. 4 zmena 29.5.20014

   Tlačivá - správne poplatky/administrative fees

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vrátenie správneho poplatku 13.7.2014
\"wordlogo\" Žiadosť o zaplatenie správneho poplatku rev. 1 13.7.2014
\"wordlogo\" Application for administrative fee refund 13.7.2014
\"wordlogo\" Application for payment of administrative fee 13.7.2014

    Registrované veterinárne lieky

Meno Info Poznámka
\"wordlogo\"Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\"Žiadosť o predĺženie registrácie veterinárneho lieku \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\" Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku 87 KB
\"wordlogo\"Žiadosť o schválenie zmeny typu II / oznámenie o zmene typu IA/IB \"wordlogo\"Info pre žiadateľa
\"wordlogo\" Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku 28 KB

    Omamné a psychotropné látky \"logo\"

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie a vydanie posudku OPL rev.1 24.05.2020
\"wordlogo\" Usmernenie pre žiadateľov o vykonanie vstupnej inšpekcie a vydanie posudku OPL 09.03.2020
\"wordlogo\" Oznámenie o príručnom sklade veterinárnych liekov 09.03.2020
\"wordlogo\" Oznámenie - výpis z registra trestov 09.03.2020

  Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o povolenie použitia veterinárnej autogénnej vakcíny 33 kB od 10.08.2016

    Žiadosť o vydanie rozhodnutia

Typ a Meno súboru Veľkosť Poznámka
\"wordlogo\" Žiadosť o vydanie rozhodnutia 28 kB

   Schválené veterinárne prípravky

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o schválenie veterinárnéj tech. pomôcky Rev. 2 11.03.2018
Žiadosť o schválenie veterinárného prípravku Rev. 3 11.03.2018
Žiadosť o predĺženie schválenia veterinárného prípravku Rev. 3 11.03.2018
Žiadosť o zmenu schválenia veterinárného prípravku Rev. 3 11.03.2018
Žiadosť o zrušenie schválenia veterinárného prípravku Rev. 3 11.03.2018

    Povolenie výroby veterinárnych liekov

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie výroby veterinárnych liekov Rev. 3 27.11.2018
Žiadosť o zmenu v povolení výroby veterinárnych liekov Rev. 2 27.11.2018

    Povolenie výroby veterinárnych prípravkov

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie výroby veterinárnych prípravkov Rev. 1 27.11.2018
Žiadosť o zmenu v povolení výroby veterinárnych prípravkov Rev. 1 27.11.2018

    Medikované krmivá

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie výroby medikovaných krmív Rev. 2 27.11.2018
Žiadosť o zmenu v povolení výroby medikovaných krmív Rev. 2 27.11.2018

    Veľkodistribúcia

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie distribúcie veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok 05.11.2018
Žiadosť o zmenu povolenia na distribúciu veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok 05.11.2018
Žiadosť o povolenie veľkodistribúcie veterinárnych liekov rev. 3 05.11.2018
Žiadosť o zmenu povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov rev .3 05.11.2018

    Kontrolné laboratória

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie činnosti KL Rev. 2 27.11.2018
Žiadosť o zmenu v povolení činnosti KL Rev. 2 27.11.2018

    Klinické skúšanie

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Žiadosť o povolenie klinického skúšania
Žiadosť o povolenie klinického skúšania vet. prípravku a vet. pomôcky 15.01.2019
Žiadosť o zmenu v povolení klinického skúšania 26.5.2013
Žiadosť o schválenie pracoviska pre klinické skúšanie 27.2.2014
APPLICATION FOR AN APROVAL OF VETERINARY CLINICAL TRIAL SITE 27.2.2014

    Osobné údaje

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Súhlas k spracovaniu osobných údajov ----

    Hlásenie nedostatku/podozrenia na nedostatok v kvalite veterinárneho lieku

Typ a Meno súboru Rev. Poznámka
Hlásenie nedostatku/podozrenia na nedostatok v kvalite veterinárneho lieku 21.02.2020

   


wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006