logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments
 

Číslo Zoznam
Typ a Meno súboru Vytvorené v programe Stav Stav ku
1. Zoznam registrovaných veterinárnych liekov.
\"wordlogo\" zoznam_reg.xls MS Excel 18.01.2018
2. Zoznam schválených veterinárnych prípravkov.
\"wordlogo\" zoznam_schval.doc MS Word 29.01.2018
D1 Doplnok k zoznamu reg. vet. liekov a schvál. vet. príp.
\"wordlogo\" Doplnok1_2016.doc MS Word 02.05.2016
D2 Doplnok k zoznamu reg. vet. liekov a schvál. vet. príp. od 1.4.2016 do 30.06.2016
\"wordlogo\" Doplnok2_2016.doc MS Word 01.07.2016
D3 Doplnok k zoznamu reg. vet. liekov a schvál. vet. príp. od 01.07.2016 do 30.09.2016
\"wordlogo\" Doplnok3_2016.doc MS Word 25.10.2016
3. Zoznam držiteľov povolení na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok.
\"wordlogo\" Zoznam_VD.docx MS WORD 11.01.2018
\"wordlogo\" Aktualizacia_zoznamu_VD.docx MS WORD 11.01.2018
4. Zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív (k 13.2.2015).
\"wordlogo\" Zoznam_vyrobcov_MK.doc MS Word 18.01.2018
5. Zoznam vet. registrovaných premixov v SR a schválených vet. premixov v SR.
\"wordlogo\" zozpremix.doc MS Word \"logo\" 07.02.2018
6. Zoznamy výrobcov vet.liekov a imunoprep.,probiotík a dezinf. vet.príp. , Zoznam držiteľov povolení na činnosť kontrolného laboratória k 13.2.2015
\"wordlogo\" Zoznam_vyrobcov_VL_VP_KL.docx MS Word 18.08.2018
7. Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných vet. liekov bez predpisu vet. lekára v SR
\"wordlogo\" zoznam_reg_bez_Rp.doc MS Word 19.07.2017
8. Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroázy
\"wordlogo\" Zoznam_VL_a_pripr_pre_vcely_na_liecbu_varroczy.pdf PDF 01.03.2017
9. Zoznam veterinárnych liekov – antiparazitík pre ovce a kozy
\"wordlogo\" zoznam_antiparazitika_ovce_kozy.pdf PDF 27.05.2014
10. Zoznam veterinárnych liekov určených pre ryby
\"wordlogo\" zoznam_ryby.doc Word 19.07.2017

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006